Phố Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kéo dài từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Nam Đồng. Có thể coi phố này là đầu mút của con đường thiên lý nối Thăng Long với các trấn phía nam kinh thành. Thời Pháp thuộc đây là phố Xơ Ăng-toan (rue Soeur Antoine) nhưngdân chúng quen gọi là Hàng Bột. Sau Cách Mạng đã chính thức hóa tên này. Tháng 7-1988 đã đổi ra tên hiện nay.
Tôn Đức Thắng(1888 - 1980) quê Cù lao ông Hổ (nay thuộc Long Xuyên). Tuổi trẻ, ông lên Sài Gòn học trường Bách nghệ rồi làm thợ ở xưởng Ba Son. Tại đây ông đã lãnh đạo cuộc bãi công năm 1912. Sau đó ông làm lính thợ trên tàu thủy, được đưa sang Pháp. Năm 1919 bị điều theo chiến hạm Pháp tới Hắc Hải vây hãm Liên Xô, ông tham gia binh biến, kéo cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm. Sau khi bị trục xuất về Sài Gòn, năm 1926 ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Năm 1930 ông bị bắt đày ra Côn Đảo. Ở đây ông trở thành đảng viên cộng sản, đấu tranh kiên cường chống bọn chúa ngục. Sau Cách Mạng, ông được đón về Nam Bộ, lãnh đạo kháng chiến. Sau đó ông ra Việt Bắc, phụ trách Quốc hội. Năm 1960 ông là Phó chủ tịch nước và năm 1969 là Chủ tịch nước cho đền ngày qua đời.

Bản đồ Phố Tôn Đức Thắng

Dịch vụ tại Tôn Đức Thắng