Phố Phố Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phố Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kéo dài từ đường La Thành đến hồ cá Đống Đa, đi trọn trên đất làng Hoàng Cầu. Tên mới đặt năm 1999.
Nguyễn Phúc Lai (1928 - 1947) quê huyện Lý Nhân, Hà . Sinh sống ở Hà Nội, ông vào Vệ quốc đoàn tháng 4-1946. Khi kháng chiến toàn quốc nổ ra, ông đang là tiểu đội trưởng thuộc tiểu đoàn 56, trực tiếp chiến đấu ở địa bàn Liên khu III của Hà Nội. Ngày 6-1-1947 quân Pháp bao vây làng Giảng Võ, Nguyễn Phúc Lai cùng đồng đội chiến đấu chặn địch trên đê La Thanh, cạnh làng Giảng Võ. Ông dùng bom ba càng đánh xe tăng địch và hi sinh.

Bản đồ Phố Nguyễn Phúc Lai

Dịch vụ tại Nguyễn Phúc Lai