Phố Nguyễn Như Đổ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nối từ phố Trần Quý Cáp đến phố Ngô Sĩ Liên, song song với phố Y Miếu. Thời Pháp thuộc là đường 237 (voie 237) sau đổi lại là phố 225 (rue 225). Sau Cách Mạng gọi là phố Tế Sinh (do có nhà nuôi trẻ mồ côi). Thời tạm chiếm gọi là đường 225. Tên mới đặt năm 1994. Phố đi trên địa phận thôn Ngự Sử. Giữa thế kỷ XIX thôn này hợp với thôn Lương Sừ thành Lương Sử.
Nguyễn Như Đổ (1424 - 1526) quê làng Đại Lan, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Ông đỗ đầu khoa thi hội năm 1442, có đi sứ nhà Minh, làm quan đến thượng thư Bộ Lại, Bộ Lễ. Ông thọ 102 tuổi, để lại một số thơ có giá trị yêu nước.

Bản đồ đường Phố Nguyễn Như Đổ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Nguyễn Như Đổ, Quận Đống Đa, Hà Nội

HAH Shop

45, Phố Nguyễn Như Đổ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phương Trang

41, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Cafe 65

41, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vàng Bạc Thường Oanh

16, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất & Thương Mại Phú ...

16, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Cafe Huy

24, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Cơm phở bình dân

2, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

4, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

16, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà may Minh Hà

20, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội