Phố Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nối từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Quốc Tử Giám, nguyên là đất thôn Ngự Sử. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này nhập với thôn Lương Sừ thành Lương Sử. Ở cuối phố có một ngôi chùa cổ, đó là chùa Phổ Giác, tên nôm na là chùa Tàu. Thời Pháp thuộc, chính quyền thực dân đặt phố này là Lý Thường Kiệt, dân vẫn quen gọi là phố Hàng Đũa.
Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Lý, Hà Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm 1442. Năm 1480 vâng lệnh Lê Thánh Tông, ông soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép từ đời Hồng Bàng đến đời Lê Thái Tổ. Đây là một pho sử có giá trị.

Bản đồ đường Phố Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà thuốc 24h.vn

40, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Oreca Spa

11, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty sơn mài Gia Thịnh

11, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Khải Hair Salon

35, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Asean Hotel

12, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Áo dài Kim Thái

8, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Shop Bé Xinh

4, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trung tâm y tế dự phòng

Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

51, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Quần áo thời trang

15, Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội