Đường Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Là một phố cụt ở bên dãy số lẻ phố Nguyễn Thái Học, chỗ số nhà 161 rẽ vào, nguyên là phần đất thôn Cổ Thành. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với thôn Hậu Giám thành thôn Cổ Giám. Thời Pháp thuộc đây là đường 204 (voie 204).
Lý Văn Phức (1785 - 1819) quê làng Hồ Khẩu, nay là Tây Hồ - Hà Nội. Ông đỗ cử nhân năm 1819, làm quan dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, từng đi sứ Bắc Kinh, đi giao thiệp mua bán hàng hóa ở Lữ Tống (Phillipine), Tàu-gia-ba (Singapore) và Qua-oa (Indonesia) ... Lý Văn Phức viết nhiều, trừ "Nhị thập tứ hiếu" viết bằng thơ lục bát chứa đựng một thế giới quan phong kiến, lạc hậu, còn thì phần lớn các truyện nôm khác như Tây Sương, Ngọc Kiều Lê đều có giá trị nhân đạo rõ rệt. Ông còn là tác giả nhiều sách ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong những lần ra nước ngoài.

Bản đồ đường Đường Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thám tử Huy Hoàng

5F , Đường Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà hàng Gà nướng Bình Minh

5, Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Buffet_snack

18, Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ủy ban nhân dân phường Cát Linh

9, Lý Văn Phúc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội