Phố Phố Lê Trực, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phố Lê Trực, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kéo dài từ phố Sơn Tây đến phố Nguyễn Thái Học, nguyên là đất khu đồn Hữu Quán thuộc thôn Thanh Ninh. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với thôn Phụ Bảo thành thôn Thanh Bảo. Chùa thôn Thanh Ninh cũ nay là khu nhà số 1 Lê Trực. Thời Pháp thuôc đây là phố Tướng Lơ-bơ-loa (rue Général Leblois). Tên hiện nay được đặt sau Cách Mạng.
Lê Trực người làng Thanh Thủy, Quảng Bình. Năm 1882 ông đang là đề đốc Hà Nội, vì không giữ được thành rút chạy lên Sơn Tây nên bị cách chức về quê. Ngày 5-7-1885, kinh đô Huế bị Pháp chiếm, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết chạy ra Hà Tĩnh, xuống chiếu Cần vương, kêu gọi sĩ phu và nhân dân đánh giặc Pháp, Lê Trực triệu tập nghĩa binh khởi nghĩa ở vùng Quảng Bình. Sau đó bị giặc đánh ráo riết, ông chạy ra Hà Tĩnh. Ở đây ông hợp sức với Tôn Thất Đàm (con cả Tôn Thất Thuyết) tiếp tục kháng chiến. Cho tới ngày vua Hàm Nghi bị bắt, thấy bất lực, ông giải tán nghĩa binh, về quê nhà, không rõ cuối đời ra sao.

Bản đồ Phố Lê Trực

Dịch vụ tại Lê Trực