Phố Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Từ ngã tư Giảng Võ - La Thành đến đường Láng, mới mở và được đặt tên năm 1986. Phố đi qua hồ ao đồng ruộng của làng Thành Công và Láng Hạ. Làng Thành Công là phường Nhược Công đời Nguyên và phường Công Bộ đời Lê. Láng Hạ nguyên là 1 trong 3 xóm hợp thành trại Yên Lãng.
Láng Hạ có đền Ứng Thiên, thờ Hậu Thổ phu nhân, một nữ thần Đất trong tín ngưỡng dân gian, tương truyền đã "âm phù" một vua Lý trong một cuộc đánh dẹp ở phía nam. Là đèn nhưng cũng coi là đình của chung 3 làng Láng. Ngoài ra làng này còn có đền Đại, miếu Vô Vi và chùa Mứng.

Bản đồ Phố Láng Hạ

Dịch vụ tại Láng Hạ