178, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Trường THPT Quang Trung

178, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội