Chi cục thuế quận Ba Đình - Cục thuế thành phố Hà Nội

  • 20, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 334 247

Bản đồ

Chi cục trưởng (3823 7301) - Phòng hành chính (3747 1629)