Bộ Ngoại Giao

  • 1, Tôn Thất Đàm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 992 000
  • [email protected]
  • http://www.mofahcm.gov.vn

Bản đồ