Trung tâm viễn thông khu vực 2

  • 02, Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8)

Bản đồ