Phòng khám Bác sĩ Đinh Dạ Lý Hương

  • 18, Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8)

Bản đồ