Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Địa điểm mới ở Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Sakura Việt Nam

34A, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Fly Cupcake

6, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Cafe Gác Hoa

92-17, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hồ Con Rùa

Công trường quốc tế, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hoàng Lan Spa

24 ngõ 7, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Câu Lạc Bộ Bida Bảo Bình

35, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bảo Bình Billiards Club

35, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Uniform Creative - Đồng Phục Sáng Tạo

24/4, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Nhà may Zanne - May đo & Tư vấn thời trang

24/4, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Agribank - Chi nhánh Thăng Long

4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh