Centec Tower

  • 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]

Bản đồ