Bộ Tài Chính - Cơ quan đại diện tại TP HCM

  • 138, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8)

Bản đồ