Viện Pasteur

  • 252, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]

Bản đồ