Chùa Định Thành

  • 629/8, Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8)

Bản đồ