Học Viện Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh

  • 236, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8)
  • http://www.npa.org.vn

Bản đồ