Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Bản đồ khu vực Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Địa điểm mới ở Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Trường THCS Lê Văn Hưu

830, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh