Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Bản đồ khu vực Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Địa điểm mới ở Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

UBND Huyện Kiến Thụy

8, Cẩm Xuân, Tỉnh Lộ 402, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Trường trung học cơ sở Tân Phong

Tỉnh Lộ 401, Lão Phong, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Trường trung học cơ sở Minh Tân

Tỉnh lộ 362, Thọ Linh, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Trường tiểu học Thuận Thiên

0, Tỉnh Lộ 405, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

ATM Agribank

4, Tỉnh Lộ 402, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

ATM Agribank

Chợ Đại Hợp, Tỉnh Lộ 403, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng