Đường Ngân Hàng, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bản đồ đường Đường Ngân Hàng, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Ngân Hàng, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội