Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Bản đồ khu vực Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Địa điểm mới ở Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Bệnh viện tâm thần trung ương 1

0, Tỉnh lộ 71, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1

Đường 71, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội