Đường Khương Trung mới, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đường Khương Trung mới, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ Đường Khương Trung mới

Địa điểm mới