Phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phố này đi từ đường Nguyễn Trãi, vòng qua đình Cự Lộc đến phố Quan Nhân. Tên mới đặt tháng 7-1999 là một trong số bốn làng từng hợp thành xã Nhân Mục Môn thời trước. Làng Cự Lộc thờ thành hoàng làng là Lã Đại Liệu, một tướng của vua Hùng.

Bản đồ đường Phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hàng Quảng Châu

6, Nghách 3, Ngõ 149, Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh ...

Lộc Tài Mobile

23, Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội