Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phố mới đặt tên năm 1999, đi từ đường Nguyễn Trãi tới phố Quan Nhân, qua đất làng Chính Kinh, là một trong bốn làng từng hợp thành xã Nhân Mục Môn thời trước.
Trước kia, vùng Kẻ Mọc nằm hai bên đường Nguyễn Trãi ngày nay, phía nam là làng Thượng Đình và Hạ Đình thuộc xã Nhân Mục Cựu, phía bắc là làng Cự Lộc, Chính Kinh, Quan Nhân và Giáp Nhất thuốc xã Nhân Mục Môn. Trước thuộc huyện Thanh Trì, năm 1954 bốn làng Môn chuyển sang huyện Từ Liêm, từ năm 1997 tất cả đều thuộc quận Thanh Xuân.
Chính Kinh vốn có tên là Hoa Kinh, đến đời Thiệu Trị kỵ húy đồi ra Chính Kinh. Chính Kinh thờ thành hoàng là tướng Đoàn Thượng nhà Lý. Cự Lộc thờ tướng vua Hùng là Lã Đại Liệu, Đình Chính Kinh còn gọi là đình Cóc vì trên hai cột trụ hoa biểu lại đắp hai con cóc lớn có thể liên quan đến một huyền thoại.

Bản đồ đường Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Làm mô hình - sa bàn dự án

33/55, Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trang thông tin nhà đất Hà Nội

105, Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ronin Cpmposite

31/12, Phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà thuốc Anh Đức

55, Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà ...

Bưu Điện

53, Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

6, Chính Kinh, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

8, Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

12, Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

10, Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

71, Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội