Karaoke tại Tây Hồ


Karaoke A và C

74, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

249 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

35, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84) 43236262

215 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Club Sax $ Friends

286, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

191 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Passion

97, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

324 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe - Karaoke

42, Ven Hồ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

823 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke, coffee A and C

74B, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0943 235 566    (84-4)

1418 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar cafe karaoke

88, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

   (84-4)

1138 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar - Karaoke Thiên Tân

22, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 162 536    (84-4)

3177 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Palace

135, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 22 151 111 - 22 152 222    (84-4)    http://karaoke-palace.com/;

2344 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar Karaoke Paradis

173, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0945 755 657    (84-4)

1039 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

112, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1509 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar Karaoke - Vip Club

60, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

2824 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thùy Dung

35, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

859 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Pro

164B, Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0462.339.38

1091 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thùy Linh

479, Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 583 440

3673 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Family

10, An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

2677 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Singing sky

93, An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 290 900

625 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh Long Karaoke

136, Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Bar - karaoke

971 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thảo Nguyên

8, Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 150 294

946 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

47, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 290 489

1560 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Tây Hồ