Karaoke tại Tây Hồ


Karaoke A và C

74, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

506 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

35, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84) 43236262

437 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Club Sax $ Friends

286, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Passion

97, Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội

617 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe - Karaoke

42, Ven Hồ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

954 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke, coffee A and C

74B, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0943 235 566    (84-4)

1529 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar cafe karaoke

88, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

   (84-4)

1309 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar - Karaoke Thiên Tân

22, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 162 536    (84-4)

3310 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Palace

135, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 22 151 111 - 22 152 222    (84-4)    http://karaoke-palace.com/;

2576 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar Karaoke Paradis

173, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0945 755 657    (84-4)

1212 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

112, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1704 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar Karaoke - Vip Club

60, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

2933 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thùy Dung

35, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

1106 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Pro

164B, Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

0462.339.38

1221 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thùy Linh

479, Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 583 440

4053 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Family

10, An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

3149 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Singing sky

93, An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 290 900

777 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh Long Karaoke

136, Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Bar - karaoke

1071 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thảo Nguyên

8, Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 150 294

1029 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke

47, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 290 489

1742 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Tây Hồ