Bộ, ban, ngành tại Tây Hồ


Trụ sở làm việc MTTQ và các đoàn thể nhân dân P. Thụy Khuê

Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục quản lý thị trường Hà Nội - Đội quản lý thị trường số 11

282B, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 474 331

1814 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

16, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 457 586

Thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

875 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Tây Hồ