Bể bơi tại Tây Hồ


Bể bơi Sao Mai

8, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1707 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hồ Bơi Oriental Palace

33, Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 291 200    (84-4)

1449 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi khách sạn Tây Hồ

58, Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 232 381

2237 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi trong nhà - Trung tâm dịch vụ Hồ tây

41, Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

751 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi khách sạn Công Đoàn

98, Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 293 812    (84-4) 38 293 825

2324 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi Sense Aqua & Spa

20, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 28 2 581

7313 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi khách sạn Sheraton

11, Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

916 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi khách sạn Thắng Lợi

200, Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

1150 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bể bơi Sao Mai

10, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 183 180

2921 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Tây Hồ