Đường Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Kéo dài từ phố Quan Thánh đến chợ Bưởi. Đường chạy dọc theo bờ bắc sông Tô Lịch, đi qua phường Thụy Khuê, Hồ Khẩu và Yên Thái. Do diện mạo của các phường trên ít bị thay đổi nên ranh giới địa lý vẫn khá rõ rệt và đình chùa, đền miếu cũng còn khá nhiều. Chỗ góc phía tây trường Chu Văn An chính là khu vực mà vua Lê Thánh Tông đã cho dựng viện Châu Lâm và chùa Châu Lâm.
Miếu Cố Lê ở ngõ số 124 do Gia Long lập để thờ bọn quan lại chạy theo Lê Chiêu Thống trốn sang nhà Thanh sau chiến dịch Đống Đa. Số nhà 130 và 146 là đình giáp Đông và giáp Đoài, đều thờ Uy Linh Lang. Số nhà 237 có am Cây Đề và số nhà 251 có đền Thụy Ứng đều thờ những chư vị, tam phủ là sản phẩm của tín ngưỡng thờ Mẫu. Số nhà 253 là đền Voi Phục, thờ Uy Linh Lang.
Thời Pháp thuộc, đường Thụy Khuê gồm 2 đường khác nhau: phố Vườn ươm (rue de la Pépinière) đi qua vườn ươm thành phố (nay là Công ty Công viên) và đường Làm giấy (route du village du papier) tức là đoạn qua các làng Hồ Khẩu, Yên Thái.

Bản đồ Đường Thụy Khuê

Dịch vụ tại Thụy Khuê