Y học cổ truyền tại Long Biên


Phòng chuẩn trị y học cổ truyền tư nhân

285, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Phòng khám đa khoa đong y Trung Quốc

546 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bá Sử Đường - Nhà thuốc gia truyền

341, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 733 324

609 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thuốc gia truyền Cầu Bây

337, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 731 427

1038 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chuẩn trị y học cổ truyền tư nhân

137, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 731 886

Bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc.

386 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thuốc đông y gia truyền Hải Long Đường

626, Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

0977 997 470

Khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc cho: Nam - phụ - lão - ấu

1355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên