VietinBank tại Long Biên


Chi nhánh Chương Dương -Ngân hàng VietinBank

32 ngõ 298, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 725

788 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng giao dịch số 99 - Ngân hàng VietinBank

337, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 778 412

547 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

3, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

667 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VietinBank - Ngọc Lâm

32, Ngõ 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 725    http://www.vietinbank.vn;

Phòng giao dịch Hà Thành

1497 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank

106, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

605 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - Vietinbank

55R, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

729 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - Vietinbank

164, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

770 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

166, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 723 422    (84-4) 38 723 422

Chi nhánh Bắc Hà Nội - Phòng giao dịch 79

983 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

135, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

1301 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

135, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

1418 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

370, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 273 709

Phòng giao dịch số 56

726 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

370, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

723 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

407, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

827 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

147, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

826 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

147, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 522 013    (84-4) 36 522 013    http://www.vietinbank.vn;

1329 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

156, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

1122 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

164, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 500 908    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Yên Viên - Điểm giao dịch 45

671 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

156, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

685 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

3, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 273 452    (84-4) 38 273 452    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Yên Viên

1100 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

55R, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 557 758    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Chương Dương. Có máy ATM

944 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên