VietinBank tại Long Biên


Chi nhánh Chương Dương -Ngân hàng VietinBank

32 ngõ 298, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 725

767 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng giao dịch số 99 - Ngân hàng VietinBank

337, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 778 412

521 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

3, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

654 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VietinBank - Ngọc Lâm

32, Ngõ 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 725    http://www.vietinbank.vn;

Phòng giao dịch Hà Thành

1485 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank

106, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

592 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - Vietinbank

55R, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

714 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - Vietinbank

164, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

760 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

166, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 723 422    (84-4) 38 723 422

Chi nhánh Bắc Hà Nội - Phòng giao dịch 79

973 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

135, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

1285 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

135, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

1407 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

370, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 273 709

Phòng giao dịch số 56

712 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

370, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

708 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

407, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

809 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

147, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

817 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

147, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 522 013    (84-4) 36 522 013    http://www.vietinbank.vn;

1310 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VietinBank

156, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

1111 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

164, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 500 908    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Yên Viên - Điểm giao dịch 45

653 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

156, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

672 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

3, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 273 452    (84-4) 38 273 452    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Yên Viên

1075 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

55R, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 557 758    http://www.vietinbank.vn;

Chi nhánh Chương Dương. Có máy ATM

925 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên