Trung tâm đào tạo tại Long Biên


Trung tâm tin học TCT

171, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 22 158 989 - 38 735 800 - 0913 313 316

Đào tạo các chương trình tin học

1383 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ tin học

638, Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

430 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Atlanta - Trung tâm ngoại ngữ tin học

96, Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 62 645 057 - 62 615 048

Anh - Trung - Nhật

1929 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phương Nam - Trường đào tạo nghề

343, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 774 774 - 0913 238 566

2312 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên