Hóa chất khác tại Long Biên


Trung tâm kinh doanh tổng hợp số 2

93, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 335    (84-4) 38 772 345

641 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất - Đức Giang

425, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 620    (84-4) 38 271 068

Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm

2032 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm - Thắng Lợi

433, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 480

3252 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng hóa chất Tuấn Thủy

40, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 773 923

Mạ nhôm kim loại ăn mòn

1424 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phú Bình - Sản xuất và kinh doanh hóa chất

217, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 905    (84-4) 36 522 349

876 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công TNHH thương mại dịch vụ Việt Sơn - Cửa hàng hóa chất

85, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 899

1189 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam

192, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 35 639 766    (84-4) 38 534 148    http://www.hoaduocvn.com;

4967 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm kinh doanh hóa chất và TMTH

93, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 593

Hóa chất, hạt nhựa PE, PP

504 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP hóa chất - Tổng kho hóa chất

93, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 414 - 36 558 750

1388 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần hóa chất và thiết bị Kim Ngưu

85, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 557 549 - 36 557 550    (84-4) 36 557 549    http://www.hoachat.com.vn;

941 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trác Việt

14, Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 22 166 983

Hóa chất & thiết bị.

420 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty hóa chất và dịch vụ thương mại Việt Hoa

465, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 525 532    (84-4) 38 274 571

Cửa hàng hóa chất. Chuyên cung ứng chất tẩy rửa, keo, cồn, dung môi hữu cơ, hóa chất thí nghiệm,

792 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng kinh doanh hóa chất Đức Giang

555, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 62 680 355

1980 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH hóa chất và hàng tiêu dùng An Phú

523, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 948    (84-4) 38 272 948

1562 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên