Cơ quan khác tại Long Biên


XN môi trường đô thị huyện Gia Lâm

211, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 273 643 - 38 733 220 - 38 273 643

Nhận hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác, phế thải, nạo vét mương cống.

592 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm công nghệ địa chất và khoáng chất công nghiệp

556, Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 272 571    (84-4) 38 274 680

600 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm công nghệ và dịch vụ nguyên liệu khoáng

556, Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 724 759    (84-4) 38 722 571

Cửa hàng giới thiệu nguyên liệu khoáng,bán sản phẩm liên doanh với cosevco 7

488 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục hàng không Việt Nam

119, Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 843 - 38 271 933

2929 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở tổ dân phố số 1

472A, Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Tầng 2 số nhà 472A

243 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng lao động thương binh và xã hội, phòng VHTT - TDTD

373, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

2020 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 6

245, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 271 495

1445 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở tổ dân phố 12 - Tòa án nhân dân quận Long Biên

66B, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

3014 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục quản lý thhị trường Hà Nội

672, Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 36 502 030 - 36 502 031

Đội quản lý thị trường số 16

340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm văn hóa hàng không Việt Nam

196, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

4453 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư

41, Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

(84-4) 38 778 312 - 36 521 755

Tầng 1 số nhà 41.2

477 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban quan lý dự án trung tâm phát triển quỹ đất

14, Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

1894 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Long Biên