Các tổ chức quốc tế tại Tràng Tiền

IPA Investment

59, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1021 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - IMF

63, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 243 350

QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ - International Monetary Fund (IMF)

2029 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vụ Phát Triển Quốc Tế Anh (DFID)

31, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 344 404    http://www.uk-VietNam.org.;

1796 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn