BIDV tại Tràng Tiền

Sở giao dịch - Ngân hàngStandard Chartered

Tầng 1 Hanoi Towers, 49, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 36 960 000    standardchartered;

425 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàngHong Leong Bank

Tầng 1 tòa nhà Trung Tâm, 31, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 62 710 300

389 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

19, Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 349 869    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Hà Thành - PGD Trung Tâm

1786 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

42, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

571 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

13, Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 362 683    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Hà Nội - PGD số 17

1297 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

75, Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 máy ATM - BIDV trước bưu điện bờ hồ

1281 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

24, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 349 869    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Thành Đô - Phòng giao dịch Trung Tâm

710 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

37, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

922 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

34, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 368 885    (84-4) 39 368 884    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Đông Đô - QTK số 9

735 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

9, Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 362 623    http://www.bidv.com.vn;

Phòng giao dịch số 17

1245 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

2, Phan Chu Trinh, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

870 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

24, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 máy ATM

950 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn