Bảo tàng tại Tràng Tiền

Bảo tàng Cách Mạng Việt Nam

25, Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 254 151 - 38 254 323    (84-4) 39 342 064    http://www.baotangcm.gov.vn/;

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam được thành lập ngày 6-1-1959. Với gần ba ngàn hiện vật, tư liệu, hình ảnh trưng bày, bảo tàng giới thiệu những nét khái quát nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ ...

7622 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn