ATM, Ngân hàng khác tại Tràng Tiền

Sở giao dịch - Ngân hàngStandard Chartered

Tầng 1 Hanoi Towers, 49, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 36 960 000    standardchartered;

425 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng đại diện Hà Nội -Ngân hàng Commonwealth Bank

Phòng 202-203A tòa nhà Trung Tâm, 31, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 243 213    commbank.com.vn;

303 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VietBank - Ngân hàng Việt Nam thương tín

26A, Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 366 969    366 284    http://www.vietbank.com.vn;

2222 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

49, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 242 479 - 39 343 327    http://www.sbv.gov.vn;

Lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của từng thời kỳ cách mạng và công cuộc xây dựng Đất nước.

8104 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9, Lê Lai, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 241 534    (84-4) 38 268 765    http://www.fvt.gov;

4558 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ quan Đại diện Ngân hàng Thế Giới WORLD BANK Thường trú tại Việt Nam

63, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 346 600

Cơ Quan Đại Diện Ngân Hàng Thế Giới WORLD BANK Thường Trú Tại Việt Nam

7678 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Commonwealth Bank Of Australia - Văn Phòng Đại Diện

31, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 243 213    http://www.commbank.com.au;

Văn phòng đại diện của Commonwealth Bank đặt tại Hà Nội đã được cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 11/2000.

3336 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Thế Giới - WB

63, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 346 600

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI - World Bank (WB)

3756 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

63, Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 248 934

1656 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn