Phố Phố Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Trần Quốc Toản là đất phường Phục Cổ, thôn Liên Thuỷ. Thời Pháp gọi là Rue Reinach.
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản (?-1285) là một nhân vật lịch sử, sống ở thời kỳ trị vì của vua Trần Nhân Tông. Ông đã có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai. Có tài liệu cho rằng ông là con của Trung Thành Vương, cháu nội Nhân Đạo Vương. Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Đại Việt Sử ký Toàn thư (ĐVSKTT) chép: "Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương".
Tháng 4 năm 1285, vua Trần Nhân Tông sai Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh quân Nguyên ở bến Tây Kết.
Ngày 10 tháng 5 năm đó có người về báo cho hai vua Trần là thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương. Quân giặc tan vỡ lớn...Thoát Hoan, Bình chương A Lạt rút chạy qua sông Lô.
TrầnQuốc Toản đã lập nhiều chiến công và tử trận năm 1285 trên sông Như Nguyệt.
Đặc điểm địa lý:
Hướng Tây Bắc giao và tiếp giáp với phố Yết Kiêu, hướng Đông Nam tiếp giáp với Hàng Bài. Tổng chiều dài của tuyến phố là 1,8 km.
Các tuyến phố cắt ngang: Yết Kiêu, Trần Bình Trọng, Quang Trung, Bà Triệu Hàng Bài.

Bản đồ Phố Trần Quốc Toản

Dịch vụ tại Trần Quốc Toản