Đường Đường Trần Nhật Duật, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đường Trần Nhật Duật, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ đầu cầu Long Biên đến đầu phố Trần Quang Khải. Đoạn đầu đường, từ cầu Long Biên đến phố Ô Quan Chưởng trước đây có tên là phố Hàng Nâu, đó là địa phận thôn Nguyên Khiết thượng. Đoạn còn lại là đất thôn Nguyên Khiết hạ rồi thôn Hương Bài. Đường còn 3 ngôi đình miếu cổ: nhà số 56 là đình Nguyên Khiết, còn gọi là đình Hàng Nâu thờ thành hoàng, nhà số 90 là đình thôn Hương Bài cũ thờ Nguyễn Trung Ngạn, nhà số 148 là đền Hoàng Kim, thờ Trần Hưng Đạo.
Trần Nhật Duật (1254 - 1330) là con thứ 6 của Trần Thái Tông, tước phong là Chiêu Văn Vương. Năm 1285 ông trấn giữ ở Tuyên Quang. Khi giặc Nguyên từ Vân Nam tràn xuống, ông đã tổ chức thành công cuộc rút lui chiến lược về Thiên Trường (Nam Định cũ) để bảo toàn lực lượng. Rồi sau đó ít lâu, chính ông đã tiêu diệt đồn giặc đóng ở bến Hàm Tử và tiếp đấy nhổ hàng loạt đồn trại giặc ở dọc 2 bên sông Hồng mở đường cho việc giải phóng Thăng Long. Năm 1288, Trần Nhật Duật đã chặn được đạo quân Nguyên xâm lược ở Việt Trì, tạo điều kiện cho Trần Quốc Tuấn rảnh tay đánh lại Thoát Hoan. Trần Nhật Duật còn là một nhà ngôn ngữ giỏi. Ông có thể nói tiếng Tống, tiếng Mông Cổ và một số tiếng dân tộc vùng núi nước ta.

Bản đồ Đường Trần Nhật Duật

Dịch vụ tại Trần Nhật Duật