Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đường chạy dọc theo sông Hồng, nối tiếp đường Trần Hưng Đạo đến đầu đường Nguyễn Khoái, nguyên là đất các thôn Thủy Cơ như Tự Nhiên, Biện Dương, Đông Trạch, Lãng Hồ. Thời Pháp thuộc gọi là bến Rê-na (quai Rheinart). Sau Cách Mạng đổi ra tên hiện nay.
Trần Khánh Dư là người họ vua Trần, cuộc chống Nguyên lần thứ nhất (1258) ông lập công lớn, được phong chức phiêu kỵ đại tướng quân. Về sau do có lỗi, ông đã bị cách hết mọi chức tước, tịch thu gia sản. Ông về Chí Linh sinh sống bằng nghề đốt than. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông họp các vương hầu tướng lĩnh ở bến Bình Than để bàn kế đánh giặc Nguyên, Trần Khánh Dư chở thuyền than đi qua, mặc áo vải gai, đội nón lá, vua trông thấy động lòng thương, tha tội và cho dự bàn việc nước. Những lời bàn của ông hợp ý vua nên được phong cho là phó đô tướng quân. Trong 2 lần chống quân Nguyên, ông đã lập nhiều chiến công.

Bản đồ đường Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bia tươi Gavina

15A, Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

[ Đã chuyển đi ] Honda Head Thắng Lợi 1

25, Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM Vietcombank

1, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

ATM Vietcombank Trần Khánh Dư

1, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Nhà Hàng Tuấn Đen

72, Trần Khánh Dư, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Đức Quảng Ngãi

29, Trần Khánh Dư, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Nhà hàng Bảo Quốc

15, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Ắc Quy Tia Sáng

9A, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Công ty CP vận tải và thương mại CPN Việt Nam

7, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Nội thất ô tô Hoàng Thông

21, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...