Đường Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Trần Phú đến đường Điện Biên Phủ, nguyên là con đường chạy dọc cạnh phía đông của thành dương mã bảo vệ cửa đông nam thành Thăng Long. Thời Pháp thuộc, đây là phố Bơ-ruýt-xô (rue Brusseaux). Tên hiện nay được đặt từ tháng 6-1964 thay cho tên phố Kỳ Đồng.
Tống Duy Tân (1837 - 1892) người làng Đông Biện, Thanh Hóa, đỗ tiến sĩ năm 1875. Ban đầu làm đốc học Thanh Hóa sau chuyển làm chánh sứ sơn phòng, coi giữ vùng thượng du phía tây tỉnh này. Giặc Pháp xâm lược, ông bỏ quan, cùng các thân sĩ yêu nước tổ chức khởi nghĩa. Cùng với Cao Điển, ông lập căn cứ ở Hùng Lĩnh vào năm 1886. Các trận đánh đồn Vân Đông, Vạn Lại, Yên Lược, huyện lỵ Nông Cống là những chiến thắng đáng kể của nghĩa quân Hùng Lĩnh. Nhưng tới những năm 1891-1892, nghía quân gặp nhiều khó khăn, nhất là về lương thực, vũ khí. Tống Duy Tân phải rút về Niên Kỷ, một bản làng hẻo lánh ở huyện Lang Chánh. Ai ngờ, Cao Ngọc Lễ, cháu gọi ông bằng cậu, lại là học trò của ông, đang làm tri phủ Quảng Hóa dò biết và dẫn Pháp tới bắt ông. Thực dân tìm mọi cách mua chuộc nhưng ông không đầu hàng. Cuối cùng chúng đem ông ra chém ở chợ tỉnh Thanh Hóa.

Bản đồ đường Đường Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viet Care Travel

25, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà Hàng Bleu De Thuy

15, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Honey Karaoke

3, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

27, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà thuốc tư nhân Quân Oanh

25, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

hgmobile

25, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đức - Tóc

25, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Restaurant - Ngon Lại Đến

5, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoàng Dương - Hải sản biển tươi sống

5A, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

3D, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội