Phố Phố Tố Tịch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Tố Tịch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai, nguyên là đất thôn Tố Tịch (nghĩa là chiếu trắng). Có thể xưa kia thôn này có nghề dệt hoặc bán chiếu. Gần đây, phần lớn phố này là các hàng tiện đồ gỗ. Số 1 phố này là đình làng Tố Tịch cũ, thờ thành hoàng. Thời Pháp thuộc, đây là ngõ Tố Tịch (ruelle de Tố Tịch).

Bản đồ Phố Tố Tịch

Dịch vụ tại Tố Tịch