Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc, nguyên là đất phường Hà Khẩu. Thời Pháp thuộc là phố Giê-rô (rue Géraud), nhưng dân chúng vẫn quen gọi là ngõ Quảng Lạc vì ở giữa phố chật hẹp có rạp Quảng Lạc là nơi diễn tuồng nổi tiếng thời đó. Sau Cách Mạng đã đổi ra tên hiện nay.
Tạ Hiện, còn có tên là Tạ Quang Hiện người làng Quỳnh Lang (Thái Bình). Ông đã cùng Lưu Vĩnh Phúc dẹp giặc cờ vàng khi giữ chức đốc binh ở Tuyên Quang. Năm 1882 ông được thăng chức đề đốc. Năm sau triều đình Huế dâng Bắc Kỳ cho Pháp, Tạ Hiện nộp ấn từ quan cùng nhân dân khởi nghĩa. Cuối năm 1883 ông tập trung tới 4-5000 nghĩa quân chiếm lại tỉnh thành Thái Bình. Khoảng năm 1886 nghĩa quân đánh đồn Trà Lý, lại phục kích đánh thắng một trận lớn ở đê Diêm Điền. Nhưng trong một trận giáp chiến tháng 2-1887 ông bị giặc bắt và giết ở Bình Bắc.

Bản đồ đường Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê xe máy Văn Chính

24D, Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê xe máy ở hà nội

24, Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fat Cat Bar

25, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kebab haus 1.2.3

18, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Classic 1

22A, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoan Kiem Hostel

09-11A, Tạ Hiện, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Asian Ruby Hotel Hanoi

22A, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

DVD & CD

39B, Tạ Hiện, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời trang công sở Linh Chi

37A, Tạ Hiện, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời trang Cero

31, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội