Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phúc Tân là tên một xóm bãi ngoài đê sông Hồng, từ chân cầu Long Biên đến phố Hàm Tử Quan. Cho tới những năm 1918 - 1920 nơi này mới chỉ là một bãi cát thuộc làng Phúc Xá. Sau đó sông Hồng chảy vát về bên phía Gia Lâm nên bãi này được bồi cao dần, dân các nơi kéo tới làm nhà ở, cứ thế thành một xóm, và thành tên là Phúc Tân (Phúc Xá mới).

Bản đồ đường Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fasonshoes - Công ty TNHH Giày da FASON Việt Nam

312, Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà Thuốc Long Châu

312, Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty cổ phần thương mại NPT VIET NAM

36, Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hàng thùng sơn quỳnh

165, Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Gas Phúc Tân

334, Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Karaoke Thông Tài

245, Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xuân Ý Karaoke

241, Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Karaoke Bin

225 , Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trạm y tế phường Phúc Tân

275, Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội