Phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Phan Chu Trinh là đất thuộc Cục Bảo Toàn và các thôn Hàm Châu - Hữu Vọng. Thời thuộc Pháp phố được gọi là Rue Rialan. Phan Chu Trinh (còn được gọi Phan Châu Trinh; 1872-1926). Ông có hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cha ông là Phan Văn Bình giữ một chức võ quan nhỏ, sau năm 1885 theo phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm chuyển vận sứ phụ trách việc quân lương. Sau khi kinh thành Huế thất thủ (1885), ông theo cha, tập luyện võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa.
Phan chu Trinh là một nhà thơ, nhà văn, chí sĩ yêu nước thời cận đại của Việt Nam. Ông là người mở đầu cho phong trào Duy Tân và có công lớn trong việc lập Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bản đồ đường Phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà Hàng Nhật

23, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

ATM VIB

Tòa nhà CornerStone Building, 16, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn ...

Sweet Cherry Cafe

6,Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

King BBQ

31, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Homeless Cafe

51, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Paris Deli

6, Phan Chu Trinh, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

SnowZ Steakhouse & Wine Bar

31, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Nhà Hàng Làng nướng Trung Hoa

19, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Cafe Ohayo

Ngõ 51, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn ...

Nhà hàng Nhật Bản SnowZ

31, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...