Phố Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Phan Bội Châu là đất thôn cũ Nam Hưng, Yên Tập. Thời Pháp có tên là Rue Colomb (khi chưa thành đường phố thì con đường này người ta gọi là Phố Nhi). Phố mang tên Phan Bội Châu (26 tháng 12, 1867 - 29 tháng 10, 1940). Ông là một nhà cách mạng Việt Nam trong phong trào chống Pháp. Ông đã thành lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Du.
Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, tự là Hài Thu, bút hiệu là Sào Nam, Thị Hán, Độc Kinh Tử, Việt Điểu, Hàn Mãn Tử, v.v... Theo gia phả họ Phan, ông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cha là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ, 13 tuổi ông thi đỗ đầu huyện. Thuở thiếu thời ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi (1885) ông cùng bạn Trần Văn Lương lập đội nghĩa quân Cần Vương chống Pháp nhưng việc không thành. Ông đã sáng lập ra phong trào Đông Du và Đảng Việt Nam Quang Phục hội. Sau đó ông bị bắt cóc đưa về nước, vụ án đã làm chấn động dư luận cả nước, ông bị giam lỏng ở Huế (từ 1926 đến 1941).
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 2, 34,

Bản đồ đường Phố Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Sentosa

46, Phố Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VietCafe

38, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Spring Cà phê

39, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Neo

48, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Adam restaurant

38, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Chay Kim Cương Cơ Sở 1

19, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Shop Yến Khôi

9A, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà may Cao Thăng

38, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lớp Tiếng Anh Cô Hà

53, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng thời trang

6A, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội