Phố Nguyễn Xí, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Nguyễn Xí, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Đinh Lễ tới phố Tràng Tiền, là phần đất thôn Hậu Lâu. Thời Pháp thuộc là phố Boa-xi-e (rue Boissière).
Nguyễn Xí (1396 - 1465) người làng Thượng Xá (nay là Nghệ An). Năm 1418 ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Tháng 10 năm 1426 ông cùng Đinh Lễ chỉ huy cánh quân phục kích ở Tốt Động tiêu diệt được tướng giặc là Trần Hiệp và 5 vạn quân địch. Tháng 3 năm 1427 trong trận My Động, ông cùng Đinh Lễ cưỡi voi xung trận, chẳng may voi sa lầy và cả 2 bị giặc bắt. Đinh Lễ bị giết, còn Nguyễn Xí trốn được. Tháng 9 năm đó, ông cùng Phạm Vấn lĩnh 3000 quân tiếp ứng mặt trận Xương Giang bắt sống Thôi Tụ và Hoàng Phúc. Nguyễn Xí là một trong những người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tới năm 1460 ông lại cùng một số đại thần lập mưu phế truất Nghi Dân, đưa Tư Thành lên ngôi (tức Lê Thánh Tông sau này).

Bản đồ Phố Nguyễn Xí

Địa điểm mới

Các dịch vụ tiêu biểu

Quảng cáo doanh nghiệp
Địa điểm nhà tài trợ
Trung tâm Tiếng Anh trẻ em Zigzag English

2A, Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Fastrackids - Bé Thông Minh

18, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech

19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ tại Nguyễn Xí