Phố Nguyễn Khắc Cần, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Nguyễn Khắc Cần là đất thôn Cựu Lâu, Hậu Lâu và Cục Bảo Toàn. Thời thuộc Pháp có tên là Rue Dutreuil des Rhins, sau được đổi là phố Nguyễn Khuyến từ 1945 đến 1964. Nguyễn Khắc Cần (1875-1913) là người Yên Viên (huyện Từ Sơn - Bắc Ninh), nhà nho dạy học, đảng viên Quang Phục Hội. Năm 1913 ông ném bom vào khách sạn Hà Nội, giết chết mấy sĩ quan Pháp. Ông bị bắt và kết án xử tử.

Bản đồ đường Phố Nguyễn Khắc Cần, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Nguyễn Khắc Cần, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà 9NKC Cafe

9, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Kim Spa

9, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Xôi - Chè

7, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Malibu Cafe

7, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Đại lý bánh kẹo Ngân Minh

7, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Au Lac Backery

7, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Loan's Spa

7, Nguyễn Khắc Cần, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà ...

Cắt tóc nam nữ

13, Nguyễn Khắc Cần, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Cửa hàng hoa quả

13E, Nguyễn Khắc Cần, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...

Giầy, túi xuất nhập khẩu Châu Âu

13, Nguyễn Khắc Cần, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, ...