Phố Phố Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối liền phố Nguyễn Siêu đi tới phố Hàng Đường. Phố nguyên là lòng sông Tô Lịch cũ, bị lấp vào năm 1887. Khúc sông Tô ở chỗ này thuộc thôn Cổ Lương. Đình và đền của thôn này hiện còn ở phố Nguyễn Siêu. Nhà số 10 là ngôi đình cổ, đó là đình của thôn Thanh Hà. Từ khi sông Tô bị lấp, phố này và phố Nguyễn Siêu hình thành thì tại đây có những nhà bán vôi, gạch, do đó thành tên. Chính quyền thực dân đã ngắt phố Ngõ Gạch ra làm 2: phố Án Sát Siêu (tức phố Nguyễn Siêu ngày nay) và phố Ngõ Gạch (rue des Briques) tức phố Ngõ Gạch bây giờ. Sau Cách Mạng đã chính thức hóa tên này.

 

Bản đồ Phố Ngõ Gạch

Dịch vụ tại Ngõ Gạch